Vælg en side

I reklamebranchen snakker man om den populære og effektive AIDA model, som man kan bruge til at styrke sin markedsføringskampagne.

Modellen beskriver de fire stadier et salgsbudskab i en reklame skal igennem hos modtageren. Reklamen skal altså skabe opmærksomhed (awareness), interesse (interest), købelyst (desire), og den skal føre til en aktiv handling (action), altså selve købet af den vare, der reklameres for. Man bruger således AIDA-modellen til at sætte sig nogle mål for markedsføringskampagnen.

Awareness

Det første punkt er awareness. Selvfølgelig skal en reklame skabe sig opmærksomhed, så folk får øje på reklamen. Dette kunne f.eks. være ved at adskille sig fra andre reklamer eller ved at benytte provokerende elementer, som kan gøre modtageren opmærksom på reklamens indhold.

Her kunne målet være, at 50% af produktets målgruppe skal blive opmærksom på, at der er kommet et nyt produkt fra firmaet.

Interest

Efter opmærksomhed skal reklamen skabe interesse for modtageren. Dette kan reklamen f.eks. gøre ved at vise modtageren, hvilket behov produktet på reklamen kan opfylde, eller hvilke egenskaber produktet kan tilbyde køberen. Her kunne målet være, at 25% af målgruppen skal blive interesseret i produktet.

Desire

For at skabe købelyst hos modtageren, skal køberen ikke blot få interesse for produktet. Køberen skal også foretrække det produkt, der reklameres for, fremfor de konkurrerende produkter på markedet.

Altså skal der her udarbejdes et salgsargument for, hvorfor netop dette produkt er bedre end andre produkter. Her kunne målet være, at 15% af målgruppen skal være positive overfor produktet og give udtryk for lyst til at købe produktet.

Action

Her handler det om, at kunden faktisk køber den vare, der reklameres for – hvilket jo er begrundelsen for at lave reklamen i første omgang. Her kan det også handle om at give modtageren en række oplysninger om produktet, som giver modtageren lyst til at købe produktet i fremtiden, hvis modtageren ikke har brug for det reklamerede produkt lige nu.

Her kan målet være, at 5% af målgruppen skal købe produktet.