Vælg en side

Flere og flere andelsforeninger benytter sig af ejendomsservice. Det er en service, hvor man som andelsforening for eksempel kan få en viceværtordning. Ejendomsservice kan dog omfatte meget mere end dette. Der er mange muligheder for at vælge, hvilke områder man gerne vil have inkluderet i aftalen.

Hvilke områder er omfattet af ejendomsservide?

En aftale om ejendomsservice kan variere meget fra ejendom til ejendom. Det afhænger af, hvad den enkelte boligforening eller andelsforening ønsker, der skal være med i aftalen. Mange vælger en viceværtordning. Her får man en vicevært med erfaring på området, der kan tage sig af mange praktiske opgaver, såsom småreparationer og opsætning af navneskilte.

Der er også mange andre muligheder for serviceaftaler. En mulighed er at vælge en gårdmandsordning. En gårdmand sørger for, at udearealet fremstår pænt og velholdt. Herudover er en ordning med trappevask meget populær. Man kan også få tagrens, facaderens og fliserens, som alt sammen er noget, som forskønner bygningen og forlænger dens levetid.

Hvorfor vælger andelsforeninger ejendomsservice?

Der er mange gode grunde til, at andelsforeninger i stigende grad benytter sig af ejendomsservice. En viceværtordning med en fast daglig telefontid virker betryggende for mange beboere. Det er rart at vide, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår problemer.

Det er et stort arbejde og et stort ansvar at vedligeholde en ejendom og løse de mange opgaver, der hele tiden opstår. Derfor kan det være en stor aflastning for en andelsforening, at de ved, at der er nogen, der tager sig af de praktiske opgaver. Trappen bliver vasket, småreparationer bliver udført, navneskilte bliver sat op, og defekte pærer bliver udskiftet. En viceværtordning, som inkluderer døgnvagt ved akut opståede problemer, er også med til at give beboerne en følelse af tryghed.

Det er meget forståeligt, at mange andelsforeninger er glade for, at de med en sådan ordning bliver aflastet for et stort ansvar.